- Zařazení -
Zařazení
Občan

Oznámení o monitoringu zaparkovaných vozidel ve městě Pardubice dne 10. 7. 2024

Dne 10.7.2024 v době od 9 do 18 hodin se bude na vymezeném území statutárního města Pardubice pohybovat vozidlo vybavené kamerami a čidly pro monitoring zaparkovaných vozidel pro sestavení analýzy parkovací zátěže na území města. Jedná se o cvičnou jízdu. Vozidlo by se mělo pohybovat předepsanou rychlostí a nemělo by blokovat provoz. Děkujeme za pochopení. 

Dopravní omezení na křižovatce Jahnova - Karla IV.

Dne 13. června 2024 dojde k vypnutí semaforů na křižovatce ulic Jahnova a Karla IV. v blízkosti Střední průmyslové školy elektrotechnické. Omezení proběhne v čase od 7:30 do 15:00 z důvodu údržby trafostanice a vypnutí přívodu. Během této doby bude provoz na křižovatce řízen Policií ČR, takže prosíme o zvýšenou opatrnost a respektování pokynů. Děkujeme za pochopení. 

Dopravní omezení od 1. června 2024

V sobotu 1. června začnou dlouho avizovaná dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí Wonkova mostu, která budou trvat až do podzimu příštího roku. Oprava je nutná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu mostu. Kvůli probíhajícím pracím bude provoz zúžený do dvou pruhů. Aktuální dopravní situaci sledujte na webu www.wonkac.cz.

Ve stejném termínu, tedy od soboty 1. června, Ředitelství silnic a dálnic zcela uzavře ulici Poděbradskou mezi okružní křižovatkou u Globusu a okružní křižovatkou Trnová. Důvodem uzavírky je stavba severovýchodního obchvatu města. Městská hromadná a individuální doprava bude vedena po objízdných trasách. Uzavírka potrvá do 31. srpna letošního roku. Pro pěší a cyklisty bude k dispozici koridor v západní části okružní křižovatky. Více informací o stavbě najdete na www.rsd.cz.

Těžba rizikových stromů podél komunikace Pražská poblíž ploché dráhy Zlatá přilba

Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic jako pověřený správce městských lesů plánuje - v případě příznivého počasí - na pátek 3. 5. od 9:30 hod těžbu rizikových stromů podél komunikace Pražská poblíž ploché dráhy Zlatá přilba.

Z důvodu zajištění bezpečnosti na komunikaci a občasného pozastavení dopravy budou práce probíhat v součinnosti s městskou policií. Předběžně se jedná o zásah na cca 2 - 3 hod. 

Jedná se o odstranění několika souší, poškozených dřevin a nevhodně rostoucích dřevin podél komunikace. Touto akcí nahodilá těžba v této lokalitě končí.

 

Koupaliště Cihelna je již otevřeno

Koupaliště Cihelna je nyní po rozsáhlé rekonstrukci otevřeno ve zkušebním provozu. Návštěvníci jsou vítáni denně od 9 do 19 hodin, a to podle aktuálního počasí.

Otevření zastávky Pardubice centrum

V souvislosti s mimořádnou událostí u zastávky Pardubice centrum dojde k omezení programu plánovaného na sobotu 8. 6. 2024. Doprovodný program v podobě představení nových vozidel pro Pardubický kraj na zastávce Pardubice centrum se ruší. Všechny plánované historické vlaky vedené motorovými vozy "Hurvínek" a elektrickou jednotkou "pantograf" pojedou, ale nebudou vedeny v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum.

Podrobnosti zde https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/pardubice-hradec-kralove-slatinany/pojedte-pantografem-nebo-hurvinkem-na-netradicni-vylet/17958 

 

V květnu navštivte zajímavou expozici ve stálém úkrytu civilní ochrany

Pardubický magistrát zpřístupnil v říjnu loňského roku veřejnosti a základním školám jeden ze stálých úkrytů civilní ochrany. V tomto stále plně funkčním a moderním úkrytu je umístěna velmi zajímavá expozice, která se týká nejen ochrany obyvatelstva a všeho s tím souvisejícího. Každý zde najde informace o možných zdrojích rizik na území města, ale také o tom, jak je možné se chránit v případě, kdy na jeho území dojde ke vzniku mimořádné události, která může ohrozit zdraví či život každého z nás.

Prohlídky pro veřejnost / Erno Košťála 1012, Pardubice:

28. května 11–17 hodin

29. května 13–18 hodin

Havárie - křižovatka - "Hradecká x Studentská x Bělehradská"

  • Při havárii došlo k poničení kabeláže, a tak v těchto chvílích probíhá její výměna. Pokud vše půjde bez problémů, vrátí se křižovatka do původního stavu v podvečerních hodinách.
  • Do té doby bude i nadále na místě řídit provoz Policie České republiky.

Otevření koupaliště Cihelna odloženo

Koupaliště Cihelna se bohužel neotevře plánovaného 1. července 2024. Rekonstrukce areálu není dokončena, což nám neumožňuje zahájit provoz. I přes ujištění ze strany zhotovitele v pátek před plánovaným otevřením je v areálu mnoho nedodělků, které brání otevření. O novém termínu otevření vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Uzavírka budovy 13. 6. 2024

Vzhledem k plánované odstávce elektřiny bude pro veřejnost ve čtvrtek 13. června 2024 uzavřena budova magistrátu U Divadla 828.

Děkujeme za pochopení

Uzavírka budovy radnice na Pernštýnském náměstí - ÚT 14. KVĚTNA

Vzhledem k plánované odstávce elektřiny bude v úterý 14. května 2024 pro veřejnost uzavřena budova radnice na Pernštýnském náměstí.

Plánované odpolední vítání občánků ve Společenském sále proběhne standardně.

Podatelna bude otevřena jen v budově magistrátu na náměstí Republiky 12.

Děkujeme za pochopení.

Nahodilá těžba podél komunikace Hůrka

Odbor životního prostředí pardubického magistrátu jako pověřený správce městských lesů plánuje v případě příznivého počasí na úterý 26. 3. od 9:30 hod těžbu rizikových stromů podél komunikace Hůrka.

Z důvodu zajištění bezpečnosti na komunikaci a nutnosti občasného pozastavení dopravy budou práce prováděny v součinnosti Městskou policií.

Předběžně se jedná o zásah na cca 2 hod, jedná se o odstranění několika souší, poškozených dřevin a nevhodně rostoucích dřevin podél komunikace.