Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel

Datum nabytí účinnosti18. květen 2016
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území