Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

ARCHaPLAN s.r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, Ing. arch. Jiří Březina

Datum schválení
7. 10. 2022
Datum prověření aktuálnosti
17. 7. 2022
Doplňující informace
Spis územní studie č. 74520/2019 je k dispozici na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování. Územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a v tištěné podobě na Obci Staré Ždánice a Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebním odboru; digitální forma studie je také na Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování. Aktuálnost územní studie byla prověřena v souvislosti s vydáním nového ÚP Staré Ždánice, který nabyl účinnosti dne 20.05.2022.