Cílem projektu je dopravně-urbanistické studie revitalizace ulice Pod Břízkami, K Židovskému hřbitovu, S. K. Neumanna, jejich příprava na připojení JV obchvatu města a rozvoj v přilehlých rozvojových lokalitách.

V současnosti probíhají analytické práce a dokončení studie se předpokládá ve třetím čtvrtletí 2022.

O projektu...

Výstup

 • Dopravně urbanistická studie

Hlavní řešené body

 • Ulice Pod Břízkami (variantně)
 • Ulice SKN
 • Návaznost na JVO ulicí K Židovskému hřbitovu + Červeňák
 • Návaznost na TGM názor zpracovatele + ověření dopr. návaznosti stávající ÚS
 • Návaznost na rozvoj východně od SKN
 • Zapracování probíhajících rekonstrukcí SKN x Na Spravedlnosti x Pichlova
 • Křižovatky Anenská + Kpt. Jaroše
 • Sítě tech. Infrastruktury, ekonomická náročnost

Profesní tým

 • Autorizovaný architekt
 • Autorizovaný dopravní inženýr (všechny dopravní módy)
 • Autorizovaný krajinářský architekt