Grafické informace budou na této stránce doplněny v případě potvrzeného nálezu nevybuchlé letecké munice.
​​​​​​​Na mapových podkladech budou zobrazeny zóny ohrožení určené k evakuaci osob a v případě potřeby i upřesněná místa shromáždění osob.