Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová

ProjektantIng. arch. Štěpán Vacík, Ing. Jakub Kutílek, Ing. arch. Vladimír Lavrík
Datum nabytí účinnosti15. červenec 2014
Datum prověření aktuálnosti31. leden 2022
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území