Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Rozvojový fond Pardubice, majitel a provozovatel multifunkční arény v Pardubicích, oznámil úspěšné dokončení výměny dvou chladících kondenzátorů. Původní kondenzátory dosáhly hranice své životnosti a byly nahrazeny moderními zařízeními. Celková investice byla hrazena z rozpočtu města Pardubice.


Nové kondenzátory hrají klíčovou roli v účinnosti a výkonu chladících systémů arény. Díky nim dojde k výraznému zlepšení chlazení a snížení spotřeby energie. V nadcházejícím týdnu budou nové chladící kondenzátory podrobeny zatěžkávací zkoušce, aby byla ověřena jejich plná funkčnost a připravenost na nadcházející sezónu. „Technologie, která sloužila úctyhodných 25 let, byla zastaralá. Chci vyjádřit uznání personálu Rozvojového fondu Pardubice, kteří se o její provoz starali a díky nimž fungovala tak dlouho. Pro zajištění kvalitního ledového povrchu byla nezbytná výměna obou kondenzátorů, které chladí jak velkou, tak malou halu. Město Pardubice zafinancovalo tuto investici částkou 3 miliony korun z městského rozpočtu. Nová technologie bude sloužit nejen pro nadcházející hokejovou sezónu, ale také pro krasobruslařský klub, veřejnost, školy, školky a Univerzitní hokejovou ligu, které arénu využívají. Nové chladící systémy zajistí kvalitnější podmínky pro všechny uživatele, "okomentoval 1. náměstek primátora zodpovědný za rozpočet a sport Jakub Rychtecký.

Příprava ledové plochy v tréninkové hale začne již příští týden, 15. července. O týden později, 22. července, bude zahájena příprava ledové plochy ve velké hale. Na tréninkové ploše se také již brzy uskuteční hokejová škola pořádaná HC Dynamo Pardubice. „Technologie zde sloužila mnoho let, a je čas na pokrok. Nové chladící věže jsou mnohem úspornější, což nám přinese finanční úspory při výrobě ledu. První zatěžkávací zkouška proběhne během hokejové školy Dynama koncem července. Věřím, že nové chladící věže také přispějí ke zlepšení kvality ledu,“ řekl náměstek primátora za majetek a investice Jan Hrabal.

Tato modernizace představuje další krok v úsilí města Pardubice o zlepšení infrastruktury a poskytování kvalitních služeb svým obyvatelům a návštěvníkům. „Jsme rádi, že jsme mohli realizovat tuto významnou investici do modernizace chladících systémů naší arény. Tato vylepšení přispějí nejen k lepšímu fungování našich zařízení, ale také k ekologičtějšímu a ekonomičtějšímu provozu," uvedl ředitel Rozvojového fondu Pardubice Jan Kratochvíl.

Tiskový úsek

Fotogalerie