Město již zná aktuální stav mostu kpt. Bartoše

Město už zná výsledky dynamické zkoušky u mostu kpt. Bartoše, které prokázaly velmi špatný technický stav konstrukce. S ohledem na bezpečnost všech motoristů tak bude od tohoto víkendu zúžen průjezd po mostě a bude zde fungovat střídavý jednosměrný provoz řízený semafory.


„Výsledky dynamické zkoušky bohužel nejsou vůbec příznivé. Chování nosné konstrukce v rámci měření neodpovídá předpokládanému chování nosné konstrukce, které vychází z numerického modelu. Toto srovnání vykazuje značné odchylky, které se navíc liší na základě hmotnosti projíždějícího vozidla, zejména v krajních částech mostu. Děláme vše proto, abychom s ohledem na bezpečnost nejen našich obyvatel nastalý problém co nejdříve vyřešili,“ informuje o stavu mostu kpt. Bartoše a následných opatřeních ze strany města primátor Pardubic Jan Nadrchal. „Stávající mostní konstrukce je ve velmi špatném technickém stavu, zejména střední podpěry mostu založené v řece nejsou spolehlivé a dostatečně tuhé. Ložiska nosné konstrukce mají omezenou pohyblivost a konstrukce navíc vykazuje výrazné korozní oslabení lokálních částí. Závěry dynamické zkoušky nám nastínily další možný postup, kdy se nám jako jediná možná varianta jeví výstavba zcela nového mostu. Moc mě nastalá situace mrzí, všem občanům se omlouváme za způsobené komplikace spojené s těmito omezeními,“ doplňuje primátorova slova náměstek zodpovědný za oblast dopravy, majetku a investic Jan Hrabal s tím, že o stávajícím stavu a na to navazujících dopravních omezeních byly informovány také složky IZS včetně hasičů, kteří již mají připravené objízdné trasy. Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad, proto přijme bezodkladná dopravní opatření, která budou adekvátní a odpovídající dané situaci.

Od neděle 5. února bude na mostě kpt. Bartoše zaveden jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací s 30sekudovým intervalem. Průjezd mostu bude navíc zúžen a dopravním značením vymezen tak, aby vozidla projížděla jeho středem. Nadále zde bude omezena hmotnost vozidel, takže na most budou moci vjet pouze vozidla do 3,5 tuny s tím, že v případě MHD a IZS bude od pondělí 6. února maximální možná hmotnost do 12 tun. „Omezení při průjezdu po mostu kpt. Bartoše zásadně obousměrně ovlivňuje provoz na všech linkách MHD hlavní nádraží – Lidická ul. Z tohoto důvodu dojde od pondělí 6. února 2023 ke změnám na linkách č. 2, 6, 7, 13, 18, 27 a 99, které budou vedeny směrem Stavařov nebo směrem hlavní nádraží po rychlostní komunikaci I/37. Zastávky Lidická a kpt. Bartoše budou nově obsluhovány náhradními minibusy v obousměrném provozu hlavní nádraží – Sluneční. Doprava těmito autobusy bude bezplatná a bude se řídit aktuálním jízdní řádem. Dopravní podnik vyzývá cestující, aby sledovali aktuální informace na webu Dopravního podniku a vývěskách na dotčených zastávkách,“ informuje za Dopravní podnik jeho ředitel Tomáš Pelikán. V rámci přijatých omezení bude snížena také maximální rychlost vozidel přes most, která bude silničním správním úřadem od neděle stanovena na 30 km/hod.

Radnice už pracuje na přípravě mostního provizoria, na které bude v rámci výstavby nového mostu převedena veškerá doprava. „Pracujeme na tom, aby bylo možné co nejdříve zahájit projekční práce na výstavbě nového mostu, jelikož vzhledem k rozsahu poškození všech konstrukčních částí nemá oprava stávající konstrukce smysl. Případné zesílení konstrukcí by nebylo hospodárné a u středních pilířů v řece by bylo navíc opravdu technicky náročné,“ podotýká náměstek Hrabal.

Problematika mostu a s tím spojené plánované investice Pardubického kraje do Wonkova mostu v centru krajského města budou také předmětem společného jednání Rady Pardubického kraje s Radou města Pardubic v polovině února. „S novým vedením města jsme společně s panem náměstkem Kortyšem v intenzivním kontaktu, protože si uvědomujeme, že není možné výrazně omezit dopravu v rámci obou klíčových mostů ve městě. V tuto chvíli máme plán na rozdělení rekonstrukce Wonkova mostu do let 2023 a 2024. Aktuální situaci mostu na ulici kpt. Bartoše budeme chtít s vedením města projednat také na plánovaném společném jednání obou rad v polovině února,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Na bezpečnost u mostu kpt. Bartoše budou dohlížet strážníci Městské policie Pardubice. „Dopravní situaci a dodržování dopravních omezení zde budou hlídat nejen strážníci, ale také kamerový systém. S motoristy, kteří dočasné dopravní omezení nedodrží, bude neprodleně zahájeno správní řízení, jelikož v tomto případě už se jedná o výrazné porušení bezpečnosti,“ dodává primátor Nadrchal.

 

 

Tiskový úsek