Městská policie Pardubice slaví 30 let své existence

Už třicet let jsme tu. Městská policie Pardubice oslavila kulaté výročí. Dvacet čtyři hodin nepřetržitě každý den jsme tu třicet let k dispozici občanům. Připraveni pomáhat, udržovat veřejný pořádek a toto město bezpečné.

Celá historie a ani současnost by nebyla možná bez velké řady lidí, kterým chceme tímto poděkovat. Ať už jde o ty, kteří se podíleli na vzniku městské policie a na vzdělávání a vyškolení našich strážníků. Starají se o služební koně a psy i další věci každodenního života. Zapomenout nemůžeme ani na partnery ze záchranných složek i dalších organizací, se kterými jsme každý den v kontaktu. Zástupce všech těchto organizací jsme proto ve středu přivítali na radnici Statutárního města Pardubice.

Jako poděkování jsme předali zástupcům těchto organizací čestné pamětní medaile. Z rukou primátora města Martina Charváta a ředitele Městské policie Pardubice Rostislava Hübla převzali tuto medaili i čtyři z našich zaměstnanců, kteří jsou s námi od samého počátku po celých třicet let. Strážníci Jaroslav Parma, Ladislav Dalla-Valle, Pavel Štegl a bývalý strážník a současný garážmistr Martin Pažout. Mezi oceněnými nemohl chybět ani Petr Kvaš, v současné době náměstek primátora, který městskou policii vedl jako ředitel celých dvacet let od jejího založení. Nezapomněli jsme ani na dřívější primátory města a další pozvané hosty.

Přesné datum, o kterém je však také toto výročí, je 18. března roku 1992, kdy zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o obecní policii. V následujících třiceti letech se činnost městské policie v Pardubicích výrazně rozšířila, stejně jako naše řady. Za tři desítky let přišlo několik novelizací zákona o obecní policii a rostly i potřeby města a samotných občanů. Vedle dohledu nad veřejným pořádkem či občanským soužitím, začali strážníci zajišťovat odchyty zvířat a s nimi spojenou problematiku jejich žití ve městě. Kamerový systém města, který strážníci spravují, pomáhá nejen jim a policistům s hlídáním veřejného pořádku. Zároveň poskytuje i možnost dalším složkám integrovaného záchranného systému a dopravnímu podniku mít přehled o situaci a dění ve městě.

Zajišťujeme pomoc občanům, která jde dokonce nad rámec povinností daných strážníkům zákonem. Pomáháme řidičům v nouzi ať už s výměnou kol nebo startovacími kabely. Městská policie spravuje a provozuje službu Signál v tísni, ke kterému je aktuálně připojeno 46 seniorů. Tato služba umí kdykoliv v případě zdravotních potíží snadno a rychle přivolat hlídku strážníků, která poskytne a zajistí pomoc.
Každý školní den dohlíží strážníci na bezpečnost dětí na přechodech u škol. V době covidové krize převozní sanita městské policie pomáhala šetřit kapacity záchranné služby při převozech osob bez přístřeší do nařízené karantény.

Činnost městské policie v našem městě je dnes z mnoha důvodů nezastupitelná a nenahraditelná. Děkujeme ale zároveň všem partnerům, bez kterých by ani naše práce nebyla možná. Jsme připraveni sloužit občanům tohoto města i nadále.