Členové komise

Ing. Zdeněk Šimek (předseda)
J. Tomšů, J. Král, J. Topičová, J. Kučera, S. Korel, P. Tichánková

Plánované termíny schůzek na rok 2022

14. 2., 4. 4., 16. 5., 27. 6., 29. 8., 26. 9., 24. 10. 2022

Schůze MK se budou konat v Obecním domě v Ohrazenicích vždy od 18. hodin.