Mobiliář na zastávkách MHD ve Starých Čívicích

V uplynulých letech Městský obvod Pardubice VI usiloval o to, aby na zastávkách městské hromadné dopravy ve Starých Čívicích, pro směr jízdy do centra Pardubic, bylo možné pro cestující umístit lavičky nebo přístřešky. Na zastávkách „hostinec“ a „Přeloučská“ jsou však v místě nástupišť zastávek pozemky, které nejsou v majetku statutárního města Pardubice. Vlastníci těchto pozemků bohužel nedali k umístění mobiliáře souhlas. Proto Městský obvod Pardubice VI alespoň umístil lavičku na přilehlém chodníku v blízkosti zastávky „Přeloučská“.