Mobilní hra zvýší povědomí o bezpečnosti silničního provozu

Pardubickou dopravní záhadu mohou od června do konce srpna řešit děti i dospělí v Pardubicích. Postačí k tomu stáhnout si zdarma stejnojmennou mobilní aplikaci, projít zhruba čtyřkilometrový úsek městem a postupně vyřešit detektivní zápletku. Aplikace byla vytvořena speciálně pro Pardubice jako pilotní dopravně bezpečnostní projekt BESIPu, města Pardubic a Pardubického kraje ve spolupráci s neziskovou organizací Prevencí pro život, aby zvýšila povědomí o bezpečnosti silničního provozu.


Cílem nového projektu je zapojit širokou veřejnost do problematiky bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím interaktivní mobilní hry. Aplikace je navržena tak, aby oslovila jednotlivce různého věku i rodiny s dětmi. Nabízí hru ve dvou různých obtížnostech, které jsou přístupné pro všechny věkové kategorie,“ uvedla koordinátorka projektu Radka Osterová z BESIPu. „Hra přináší povědomí o rizikových místech v centru Pardubic a podněcuje hráče k uvědomění si vlastního chování v silničním provozu, a to zejména v oblasti chodců, bezpečného přecházení vozovky, dopravního značení, bezpečné cyklistiky a elektromobility. Tato hra cílí zejména na mladé účastníky silničního provozu,“ doplnil její slova námětek pro dopravu Jan Hrabal.

Hra vychází z analýzy nehodovosti v letech 2021až 2023. Vybrané nehody v tomto období posloužily jako inspirace pro otázky a úkoly, které hráči v průběhu hry plní. Herní prostředí je vytvořeno v centru Pardubic s deseti zastávkami, kde hráči plní úkoly. „Hra začíná a končí u Informačního centra města Pardubice, kde hráči získají informace o průběhu hry a v případě úspěšného absolvování obdrží reflexní prvek. Ve hře se pak všichni zapojení ocitají v roli detektiva, který má za úkol vyřešit historickou dopravní záhadu. Splněním dopravních otázek hráč postupuje do herního prostředí, kde získává indicie k řešení tajenky,“ upřesnila koordinátorka Radka Osterová.

Hra nabízí kulturní a historický zážitek, kde se hráči setkávají s osobnostmi Pardubic, jako jsou Arnošt z Pardubic nebo Jan Kašpar. Herní prostředí je propojeno s reálným prostředím města, kde hráči hledají indicie zejména na historických budovách.

Hráči jsou po celou dobu motivováni k projití všech stanovišť a získání všech dostupných nápověd. Na závěr hry je čeká odměna v podobě reflexního prvku a možnost zapojení do slosování o hodnotné ceny.

Projekt vyžaduje pouze chytrý telefon s možností stahování aplikací zdarma pro operační systémy Android i iOS. Aplikace bude spuštěna 1. června 2024 a hráči, kteří úspěšně dokončí hru, budou mít možnost zapojit se do slosování o hodnotné ceny do 31. srpna 2024. Slavnostní vyhlášení slosování a předání cen se uskuteční v Pardubicích v rámci podzimních městských slavností. Hra, i když už v nesoutěžní formě, bude samozřejmě volně přístupná i v dalších letech.

Pro více informací kontaktujte: Mgr. Radka Osterová radka.osterova@gmail.com, pak.besip@mdcr.cz 731 249 529


Tiskový úsek