Východočeské muzeum 

Vaše cesty v Pardubicích by neměly opominout jednu z nejvýznamnějších památek – zámek Pardubice. Bývalý vodní hrad je v současné době renesančním klenotem, který představuje věhlasnou slávu rodu Pernštejnů. Obdivovat zde můžeme Rytířské sály, kapli Tří králů nebo kryt civilní obrany. Na zámku dnes sídlí Východočeské muzeum s různorodými expozicemi. Nádherné výhledy nabízí zámecké valy a zámecká věž. Několikrát do roka se tu pořádají nejrůznější akce a strávený čas na zámku zpříjemní i kavárna na nádvoří.

Aktuální výstavy jsou uvedeny na stránkách Východočeského muzea.

Východočeské muzeum 

Gočárova galerie v Pardubicích

Gočárova galerie v Pardubicích

Dnešní Gočárova galerie v Pardubicích byla zřízena jako Krajská galerie v roce 1953, tedy v době, kdy byla u nás zakládána síť státních galerií. V roce 2000 získala Gočárova galerie zpět i rekonstruovaný Dům U Jonáše, který doplnil zámek, coby místo k expozicím.
​​​​​​​V červnu 2023 proběhlo slavnostní otevření druhé části Gočárovy galerie, která sídlí v budově Automatických mlýnů.

Informace o aktuální výstavách naleznete na webových stránkách galerie.

Galerie města Pardubic

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Cílem galerie je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. Nabízí inspirativní, zážitkový i relaxační prostor otevřený všem bez rozdílu. Galerie města Pardubic je neziskovou a nesbírkotvornou institucí.
Od září 2023 GAMPA nově sídlí v areálu zrekonstruovaných Automatických mlýnů v sousedství Gočárovy galerie a dvou nových institucí Sféry a Nadace Automatické mlýny.

Galerie města Pardubic

Jaké výstavy jsou zde aktuálně k vidění a co se v „GAMPĚ“ děje naleznete na těchto webových stránkách.

Výstavní prostor Mázhaus

Výstavní prostor Mázhaus

Vězení, výčep nebo výstavní prostor? To vše skrývá historie Mázhausu – domu, který se nachází v těsné blízkosti radnice a zaujme vás nejenom svou fasádou, na které je mimochodem sv. Václav. Výstavní prostor v přízemí je využívám pro výstavy místních i hostujících umělců a škol. K expozicím je také využíváno sklepení – šatlava, tedy místo, které dříve sloužilo jako vězení. Mázhaus také vítá zamilované. Čeká-li vás svatba na radnici, vaše cesta k oltáři započne právě v Mázhausu.

Galerie FONS

Památkově chráněný goticko-renesanční objekt pochází z výstavby po roce 1507 a 1538. Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998. Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a dalších výtvarných umělců.

Více informací o aktuálních výstavách se dozvíte na stránkách Galerie FONS.

Galerie FONS

Galerie Univerzity Pardubice

Galerie Univerzity Pardubice

Výstavní prostor umístěný v prosvětleném prostředí hlavní budovy univerzity, blízko univerzitní knihovny, kde můžete vidět převážně tvorbu méně známých umělců nejen z České republiky. 

Autor fotografie: Michal Louč 

Předbraní Zelené brány

Zatímco se na Zelené bráně můžete dozvědět o historii Pernštejnů, v Předbraní se celoročně konají umělecké výstavy maleb a fotografií.

Aktuální výstavy můžete najít na webových stránkách Zelené brány.

Předbraní Zelené brány

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara

Součástí sbírek muzea jsou jedinečné repliky letounů z dob počátků aviatiky a repliky anglických, francouzských a německých vojenských letounů z první i druhé světové války. Exponáty z výzbroje Československé armády naleznete v původních podzemních úkrytech, zvaných „úly“.

Rezervace prohlídky a další informace na webu Leteckého muzea.​​​

Institut Paměti národa

Institut Paměti národa zve na svou výjimečnou expozici plnou technologií a skutečných příběhů 20. století. Návštěvník si vybere příběh a pak už se nechá unášet vyprávěním pamětníka doplněným o projekce, netradiční efekty, rozšířenou realitu a interaktivní obrazovky. Díky jejich propojení zažije poutavou cestu do naší historie!

Vedle samotné výstavy navíc Institut pořádá pro veřejnost besedy se zajímavými hosty nebo nabízí zážitkové workshopy pro žáky a studenty.

Více informací o expozici a doprovodném programu je uvedeno na stránkách Institutu.

Institut Paměti národa

ART SPACE NOV

ART SPACE NOV

Tento výstavní prostor dbá na současné umění s důrazem na instalace, performance, video art, multimediální projekty, které se vztahují ke geniu loci sklepa renesančního domu č. 49 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Vernisáže jsou vždy kolem novoluní, doprovodný program (autorská čtení, koncerty) přibližně při úplňku.

Co je zde aktuálně k vidění se dozvíte na webových stránkách Art Space Nov

Expozice historie železnice

Přehledný soubor exponátů dokumentujících historii železnice především v pardubickém regionu a městské hromadné dopravy v Pardubicích. Expozice je situována do bývalé vodárny na nádraží v Rosicích nad Labem. V šesti místnostech a bohaté venkovní expozici je umístěno na sedm set relikvií či dokumentů. Muzeum pořádá nostalgické jízdy a noční projížďky s historickými motorovými vozy, historickými trolejbusy apod. v Pardubicích a okolí.

Jak se dostat do historických časů železnice a hromadné dopravy naleznete na těchto webových stránkách.

Expozice historie železnice