„Myší díra" je po úpravách opět průchozí

Chodci se opět mohou vydat podchodem ve Sladkovského ulici. Takzvaná "Myší díra" byla v souvislosti s Modernizací železničního uzlu Pardubice několik měsíců uzavřena, za tu dobu Správa železnic nad podchodem vybudovala novou vlakovou zastávku a následně uvedla podchod do původního stavu.


V souvislosti se zahájením stavebních prací byla sice často zmiňována rekonstrukce, fakticky však byl podchod dlouhodobě uzavřen z důvodu výstavby nové zastávky a nového nástupiště. „Správa železnic v tomto místě stavěla novou kolej spolu s novou vlakovou zastávkou. Vrchní část podchodu bylo proto nutné kompletně předělat, část podchodu byla vybourána a následně Správou železnic uvedena do původního stavu. Se zbývajícími částmi podchodu se však nic nedělo, nejednalo se o jeho rekonstrukci, jak se často uvádělo, ani o investici, kterou by připravilo, realizovalo a financovalo město,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Radnice však plánuje, že jakmile bude Modernizace železničního uzlu Pardubice dokončena, bude s ostatními vlastníky částí podchodu, tedy Správou železnic a Ředitelstvím silnic a dálnic, jednat o dalších úpravách. „Město je v případě podchodu v ulici Sladkovského majitelem pouze nástupů do podchodu, nikoli částí vedoucích pod silnicí a tratí. Rádi bychom se proto s těmito dvěma vlastníky dohodli na dalších úpravách, které by zahrnovaly vyčištění podchodu, výmalbu či další práce. Určitě zde plánujeme osazení místa kamerami, které budou součástí městského kamerového systému. Po této stránce jsme již připraveni, jelikož optický kabel zde byl již položen a stejně tak zde již byla vybudována kamerová komora,“ podotýká náměstek Kvaš s tím, že jakmile bude u „Myší díry“ zprovozněna nová vlaková zastávka, bude v tomto místě také vyšší frekvence lidí, na jejichž bezpečnost budou dohlížet právě zamýšlené kamery. Město přitom převzalo do správy pouze část průchozího podchodu. Celý podchod i s bezbariérovými přístupy mu bude do správy předán až po celkovém dokončení, stejně tak bude v tento termín předáno také osvětlení, které do správy převezmou Služby města Pardubic.

Oficiální název nové vlakové zastávky u podchodu bude znám až po listopadovém zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které bude o jeho podobě jednat na žádost Správy železnic. Zastávka by se měla jmenovat Pardubice centrum a v provozu by měla být po dokončení Modernizace železničního uzlu Pardubice, tedy od konce roku 2023.

 

Tiskový úsek