Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

ATELIER TSUNAMI, s.r.o.
Ing. arch. Aleš Krtička 

Datum nabytí účinnosti23. únor 2015
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území