Nedávná kontrola bioodpadu ze sídlišť přinesla dobré zprávy

Radnice ve spolupráci se Službami města Pardubic se v rámci letošního roku rozhodla rozšířit sběr bioodpadu v sídlištní zástavbě do dalších lokalit. Kromě Dubiny se tak hnědé kontejnery objevily také na Dukle, Višňovce a v Polabinách. V rámci prvních dvou svozů ze všech nových lokalit města se podařilo vyseparovat bezmála 3 tuny biologicky rozložitelného odpadu.


„Nejen že se daří tento projekt rozšiřovat do dalších lokalit, od zavedení kontejnerů na klíč se nám navíc vrací opravdu využitelný, jinými surovinami neznečištěný bioodpad, který poslouží jako vstupní surovina k výrobě kompostu v dražkovické kompostárně. Služby města Pardubic od začátku dubna rozmístily celkem 20 nových kontejnerů do vytipovaných lokalit na Dukle, Višňovce a v Polabinách a z důvodu zájmu obyvatel přibyly kontejnery také na Dubině. V rámci prvního a druhého svozu, které byly od rozmístění kontejnerů provedeny, se nám přitom povedlo vyseparovat 2,86 tuny bioodpadu,“ informuje náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová a dodává, že Pardubice mají nyní na svém území celkem 25 hnědých kontejnerů.

Obyvatelé sídliště Dubina si na využívání hnědých kontejnerů od jejich zavedení natolik zvykli, že jen za loňský rok dokázali k novému zpracování vyseparovat na 18 tun bioodpadu. Po negativních zkušenostech jsou hnědé kontejnery uzamčeny ve snaze předejít znehodnocení obsahu nezodpovědnými jedinci. „První zkušenosti se separací bioodpadu na sídlištích nebyly vůbec dobré. Lidé do kontejnerů vhazovali všechno možné, včetně komunálního odpadu a plastových lahví. Takový obsah pak bohužel končil na skládce, jelikož jej nebylo možné dále využít a snaha zodpovědných občanů tak byla zbytečná. Uzamčení kontejnerů tuto situaci výrazně změnilo,“ popisuje důvody zavedení kontejnerů na klíč vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča s tím, že zájemci o klíč k těmto kontejnerům si jej mohou bezplatně vyzvednout na úřadech svých městských obvodů či na odboru životního prostředí magistrátu města.

 

Tiskový úsek