Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová

Projektant

ADAM PRVNÍ, spol. s r.o
Ing. arch. Jan Kovář

Datum nabytí účinnosti3. červen 2014
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území