Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant
Atelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování návrhu ÚP12/2021