Nadace pro rozvoj města Pardubic vznikla v roce 1992. Jejím účelem je podpora hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje města Pardubice a ochrana a tvorba životního prostředí v něm.

...Nadpis