Obrovský úspěch Pardubic: Novostavba GAMPA a Sféra v Automatických mlýnech získala ocenění za nejlepší architekturu v historickém prostředí

Na začátku týdne byly oznámeny výsledky Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2023. Pardubice se v soutěži mezi dalšími pěti finalisty staly vítězem za novostavbu Centrálních polytechnických dílen (Sféra) a Galerie města Pardubic (GAMPA). Tuto prestižní cenu získal ateliér Šépka architekti, který tvoří Jan Bárta, Marek Fischer a Jan Šépka.


Tento jedinečný projekt, rozdělený do dvou hmot, vyniká svým efektním a zároveň praktickým designem. Novostavbu galerie a polytechnických dílen financovalo statutární město Pardubice, a to ve výši 148,8 milionů korun. „Toto vítězství je nejen poctou pro naše město, ale také potvrzením vynikající práce architektů z ateliéru Šépka architekti. To, že tento projekt získal ocenění za nejlepší architekturu v historickém prostředí, nás velice těší a potvrzuje, že Pardubice jsou centrem nejen historie, ale i moderního architektonického směřování. Jsme rádi, že nové polytechnické dílny a galerie slouží jako inspirativní a funkční prostory pro naše občany i návštěvníky,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

V přízemí nového objektu se nachází městská galerie GAMPA, zatímco nad ní elegantně vyniká Sféra. Toto řešení přináší praktické výhody, například využití střechy galerie jako terasy, která je přístupná po schodech a připomíná venkovní atrium. Přízemní objekt je postaven z pálených cihel, čímž navazuje na materiálové provedení sousedních Automatických mlýnů. Horní část je z probarveného betonu a opláštěná kornetovými plechy, což zajišťuje jednotný barevný dojem při pohledu z dálky. „Vítězství v architektonické soutěži přijímáme s pokorou. Těší nás, že se podařilo vytvořit odkaz architekta Gočára a propojit jej s budoucností skrze unikátní futuristickou budovu, která nám z bývalého skladu mouky umožnila vytvořit moderní vzdělávací centrum Sféra a Galerii města Pardubic, jež se těší obrovskému zájmu všech generací, a svou náplní i architekturou bude stavba oslovovat i generace příští. Jedná se o nejvýznamnější architektonický počin od Sametové revoluce v Pardubicích,“ dodal 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký a předseda rady spolku Centrální polytechnické dílny, která provozuje špičkové vzdělávací centrum Sféra.

Porota Ceny Klubu Za starou Prahu, která hlasuje anonymně, ocenila tuto stavbu pro její jednoznačnou a sebevědomou architektonickou formu, jež nekonkuruje, ale doplňuje památkově chráněné mlýny. „Naším záměrem bylo začlenit památkově chráněný objekt od Josefa Gočára do nového areálu, kde bude mít ústřední postavení. Veškeré materiály jsme tedy barevně ladili k této stavbě, kdy jsme spolupracovali s cihelnou, která nám vypálila cihly přesně podle našich představ. Díky vyzdvižení objektu Sféry je ve vyšších patrech zajištěn klid potřebný pro práci studentů, zatímco GAMPA, která je umístěná ve spodní části, je více propojena s veřejným prostorem. Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí si vážíme především z toho důvodu, že se jedná o ocenění, které je pouze nominační nezávislou porotou. Do této soutěže se tedy nemůže nikdo přihlásit a samotná nominace je tedy de facto oceněním,“ řekl k vítězství architekt Jan Šépka. 

Polytechnické dílny a galerie představují první novostavbu v areálu mlýnů. V budoucnu se plánují další objekty s různorodými funkcemi, které ještě více obohatí tento historický areál.

V nové městské čtvrti Automatických mlýnů vlastní město Pardubice objekt, který vznikl rekonstrukcí bývalého skladu balené mouky. V jeho spodní části sídlí GAMPA, která slouží jako prostor pro prezentaci uměleckých děl a pořádání různých kulturních událostí současného umění. Nad GAMPOU mají svůj domov polytechnické dílny Sféra, která naopak nabízí netradiční formy vzdělání a propojuje vědu, moderní technologie a tradici regionálních řemesel.

Tiskový úsek

Autorem fotografií je Aleš Jungmann