Vážení spoluobčané,

na území MO III probíhá pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu. Vzhledem k tomu, že ne vždy je bioodpad správně tříděn a tím dochází k jeho znehodnocení, budou se tyto kontejnery od března letošního roku 2022 zamykat.

Cílem je zamezit tomuto znehodnocování, ale zároveň umožnit občanům nadále bioodpad třídit.

Proto bude pro zájemce možné od února 2022 vyzvednout si bezplatně klíč od kontejneru (1 klíč pro jednu domácnost) na Úřadě městského obvodu Pardubice III v kanceláři č. 4 u paní Škodové, případně na OŽP MmP.