Odborníci ošetří památné jerlíny

Během příštího týdne arboristé ošetří tři vzrostlé jerlíny japonské na Wernerově nábřeží v Pardubicích. Práce jsou reakcí na samovolný pád jednoho z původně čtyř památných stromů. Pokud to počasí dovolí, začnou práce v pondělí 15. listopadu a potrvají jeden až dva dny.


Ošetření vzrostlých památných stromů je podloženo znaleckým posudkem hodnotícím zdravotní stav jerlínů, jeho součástí jsou mimo jiné i výsledky tahových zkoušek jednotlivých stromů a posouzení jejich provozní bezpečnosti. Odborné ošetření má zamezit pádu vzrostlých stromů v blízké budoucnosti. Památnými stromy byly jerlíny vyhlášeny v roce 1994.

V rámci ošetření dojde ke zdravotnímu řezu stromů, lokální a obvodové redukci korun stromů až o 30 procent, instalaci dynamických bezpečnostních vazeb do korun a úpravě podjezdného profilu.Práce budou probíhat v pondělí15. listopadu, případně v úterý 16. listopadu, mezi 8:00 a 17:00.Část prací proběhne z vysokozdvižné plošiny, část bude zajištěna stromolezeckou technikou. Po dobu prací bude omezen vstup pod stromy a parkování na parkovišti v dopadové vzdálenosti větví a v místě pohybu vysokozdvižné plošiny, resp. vozidla zajišťující odvoz ořezaného materiálu.

 

Tiskový úsek