Konkrétní informace o omezení v dopravě budou na této stránce doplněny v případě potvrzeného nálezu nevybuchlé letecké munice.

V souvislosti s uzavřením oblasti v okolí nálezu nevybuchlé letecké munice lze očekávat mimořádná dopravní omezení. Jejich rozsah bude závislý na parametrech ovlivňujících samotný nález, jako např. velikost uzavřené oblasti, čas potřebný pro likvidaci nevybuchlé munice, denní doba, popř. samotný den nálezu a den likvidace munice. Nelze tedy dopředu přesně určit rozsah dopravních omezení. Jisté však je, že samotný nález nevybuchlé letecké munice se oblasti dopravy významně negativně dotkne.

Dopravní omezení se promítne do běžného života obyvatel na území města a vliv nebude zanedbatelný ani z hlediska regionálního (silniční doprava a železnice), či dokonce celorepublikového (především železnice).

Linky pardubického dopravního podniku nebudou moci přepravovat osoby do uzavřené oblasti a ani přes tyto zóny přejíždět, proto je nezbytné sledovat internetové stránky dopravního podniku, který bude mít připravena vlastní opatření.

Linky ostatních autobusových dopravců obsluhující autobusové nádraží Pardubice budou odbavovány dle přijatých opatření a v případě úplného uzavření autobusového nádraží budou linky zastavující v centru či jiných částech města odbavovány z těchto zastávek.

Železniční doprava bude s největší pravděpodobností postižena také ve velké míře, neboť místa možného nálezu nevybuchlé letecké munice se nachází v blízkosti významného železničního koridoru na trase Praha - Pardubice - Česká Třebová, proto lze s vysokou pravděpodobností očekávat omezení, popř. úplné zastavení, železničního provozu v úsecích Pardubice (včetně) - Přelouč, Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem - Medlešice. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují železniční dopravci (zdroj: Správa železnic, státní organizace). Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy, a.s., vždy připraví pro dotčené soupravy vlaků ČD opatření, která budou realizována v případě nálezu. Na internetových stránkách Českých drah, a.s. naleznete informace o případném omezení provozu a výlukách některých vlakových spojů.

Silniční síť dotčená opatřeními souvisejícími s nařízenou evakuací respektive uzavřením některých částí města bude omezena. Z toho důvodu je třeba předpokládat citelný nárůst hustoty provozu a vyšší zaplněnost parkovišť především v centru města. Tyto problémy budou však znatelné napříč celým městem. Tranzitní doprava bude odkláněna na komunikace vedoucí mimo město Pardubice, a to již v dostatečné vzdálenosti.

Jestliže se o nálezu letecké pumy dozvíte, ať už jakýmkoli způsobem, je nutné počítat s komplikacemi v dopravě. Proto ve vlastním zájmu doporučujeme omezit cestování, a to v maximální možné míře. Jestliže se přímo vás dotkne situace vyvolaná omezením dopravy, zachovejte prosím trpělivost, neboť veškerá opatření jsou prováděna pro zajištění vaší bezpečnosti.