Oprava železničního mostu na počátku července zcela uzavře podjezd v ulici Jana Palacha

Podjezdem z ulice 17. listopadu na Jana Palacha počátkem prázdnin nebude možné projít ani projet. V rámci modernizace železničního uzlu v Pardubicích proběhne v termínu od 1. do 7. července na základě žádosti zhotovitele rekonstrukce železničního koridoru kompletní výměna mostu, která si vyžádá kompletní uzavření místa rekonstrukce. Odstranění mostu stávajícího a montáž ocelové konstrukce mostu nového bude probíhat bez pauzy, tedy 24 hodin denně.


Do centra města se z Višňovky nebude možné počátkem prázdnin dostat ani pěšky, ani na kole, ani autem, objízdné trasy budou několik dnů využívat také vozy městské hromadné dopravy. Práce jsou zvoleny na víkend, na který navazují dva státní svátky, což je tradičně období, kdy jsou lidé na dovolených a ve městě je z pohledu dopravy klidněji. Z bezpečnostních důvodů bude provoz včetně MHD a pěších z ulice Jana Palacha vyloučen a odveden na stanovené a vyznačené objízdné trasy po místních komunikacích. „Na základě požadavků je demolice stávající mostní konstrukce naplánovaná na noc z 1. na 2. července. Bohužel se může stát, že tyto práce dočasně naruší noční klid, za což se všem místním předem velmi omlouváme. Všechny dotčené orgány o této skutečnosti byly informovány,“ sdělila tisková mluvčí realizátora rekonstrukce EUROVIA CS Iveta Štočková. „Montáž nové ocelové konstrukce poté proběhne ve dnech 3. a 4. července, kdy bude osazeno celkem 26 ocelových nosníků každý v délce 31 metrů. Ve dnech 5. až 7. července proběhne ještě bednění podhledu a montáž ocelové výztuže,“ dodala mluvčí Štočková.

 

Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, tedy i pro MHD, motorová vozidla, pro pěší a cyklisty ve dnech 1. 7. od 7:00 do 7. 7. do 3.45 hodin. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Břízkami – S. K. Neumanna – Anenská – Karla IV. – Jahnova – Sukova třída – Hradecká – Palackého třída a naopak, nebo Pichlova – S. K. Neumanna – Anenská – Karla IV. – Jahnova – Sukova třída – Hradecká – Palackého třída a naopak.

 

„V první etapě (do 6. července včetně) budou linky MHD, které jsou standardně trasovány podjezdem v ul. 17. listopadu, vedeny v náhradních trasách; konkrétně linky 1, 5 a 15 před nadjezd Paramo, linky 7, 14, 18, 24 a 27 podjezdem Anenská. Linka 20 bude stále ještě mimo provoz,“ sdělil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Od 7. července dále bude jedinou linkou, která pojede po objízdné trase, linka 1. Zbylé se vrátí do svých běžných tras, zároveň opět vyjede linka 20. U těch linek, kde bude potřeba, budou namísto trolejbusů nasazena vozidla v nezávislé anebo hybridní trakci. Detailní informace k celému provozu jsou pak k dispozici pak na webu Dopravního podniku, na vývěskách, které jsou součástí zastávkových jízdních řádů, a rovněž na letácích v samotných vozidlech. (viz závěr zaslané zprávy)

 

Kompletní modernizace železničního uzlu v Pardubicích byla zahájena v září roku 2020 a jde o největší projekt tohoto druhu v moderní historii. Patří do něj rekonstrukce železniční stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. Modernizován bude železniční svršek a spodek, stávající nástupiště včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště, a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující. Rekonstrukce zahrnuje i sedm mostních objektů, zabezpečovací a sdělovací zařízení trakčního vedení a silnoproudé technologie. Práce na tomto projektu provádí sdružení firem EUROVIA CS, Chládek & Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha pro Správu železnic. (informace spol. EUROVIA CS)

 

Informace z DPMP:

 

Po dobu letních prázdnin dochází k určitým změnám v trasování linek, jejichž příčinou je uzavírka podjezdu v ulici 17. listopadu. Ta proběhne ve dvou etapách, a konkrétně s následujícím dopadem do linkového vedení:

 

I. etapa 1. 7. – 6. 7. 2022

podjezd bude zcela uzavřen pro veškerou dopravu

 

dotčené linky:

linka 1: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo

 • ve směru do Slovan ze zast. Gorkého dále přes zastávky Domov mládeže a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Masarykovo náměstí. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.
 • ve směru do Jesničánek z Masarykova náměstí dále přes zast. Palackého, Hlavní nádraží a Demokratické mládeže, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Chrudimská. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

linka 5: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo

 • ve směru na Dubinu ze zast. Dukla,náměstí dále přes zastávky Dopravní podnik a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Masarykovo náměstí. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.
 • ve směru na Duklu z Masarykova náměstí dále přes zast. Palackého a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Lexova. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

linka 7: vedena obousměrně podjezdem Anenská

 • ve směru Globus ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Masarykovo nám.
 • ve směru Dukla ze zast. Zimní stadion přes zast. Sukova, Výzkumný ústav a S.K.Neumanna do zast. Zborovské nám., zastaví pouze na uvedených zastávkách

linka 14: vedena obousměrně podjezdem Anenská

 • ve směru centrum města ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Masarykovo nám. nebo Palackého (podle ukončení daného spoje)
 • ve směru Staré Čívice ze zast. Masarykovo nám. ulicí K Polabinám, Sukova, Karla IV., S.K.Neumanna a Pichlova do zast. Domov mládeže, na objízdné trase obslouží zastávku Výzkumný ústav

linka 15: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo

 • ve směru do Opočínku z výchozí zast. Hlavní nádraží přímo do zast. Závodiště (spoj oblouží i zast. Albert HM) a dále ve své pravidelné trase
 • ve směru na Hlavní nádraží ze zast. Závodiště přímo do konečné zastávky Hlavní nádraží (spoj obslouží i zast. Nadjezd Paramo)

linka 18: vedena obousměrně podjezdem Anenská

 • ve směru Černá u Bohdanče ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Palackého
 • ve směru Dražkovice ze zast. Palackého ulicí Sukova, Karla IV., S.K.Neumanna a ulicí Svobody do zast. Zborovské náměstí, na objízdné trase zastaví na zastávkách Výzkumný ústav a S.K.Neumanna

linka 20: stále ještě nebude provozována

linka 24: vedena obousměrně podjezdem Anenská

 • ve směru Hlavní nádraží ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Palackého
 • ve směru Starý Mateřov ze zast. Palackého ulicí Sukova, Karla IV., S.K.Neumanna a Pichlova do zast. Domov mládeže, na objízdné trase obslouží zastávku Výzkumný ústav

linka 27: vedena obousměrně podjezdem Anenská

 • ve směru Dukla ze zast. U Kostelíčka (Krajský úřad se t. č. neobsluhuje) dále přes zastávky Karla IV. a Výzkumný ústav, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Domov mládeže. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.
 • ve směru Zdravotnická škola ze zast. Jana Palacha dále přes zast. Rokycanova a Karla IV., na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. U Kostelíčka. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

 

Spoje dalších linek, které rovněž obsluhují úsek Jana Palacha - 17. listopadu (cestujícím zpřístupněné spoje při najíždění trolejbusů na linku, spoje zatahující do vozovny), budou vedeny přes nadjezd Paramo. Jejich jízdní řád bude k dispozici ve vyhledávači spojení.

 

II. etapa 7. 7. – 31. 8. 2022

podjezdem budou moci projíždět pouze autobusy/bateriové trolejbusy

 

dotčené linky:

linka 1: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo

 • ve směru do Slovan ze zast. Gorkého dále přes zastávky Domov mládeže a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Masarykovo náměstí. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.
 • ve směru do Jesničánek z Masarykova náměstí dále přes zast. Palackého, Hlavní nádraží a Demokratické mládeže, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Chrudimská. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

linka 5: vedena v autobusové trakci po své běžné trase

linka 7: vedena v autobusové trakci po své běžné trase

linka 14: vedena po své běžné trase

linka 15: vedena po své běžné trase (tedy tam i zpět přes centrum)

linka 18: vedena po své běžné trase

linka 20: opět v provozu

linka 24: vedena po své běžné trase

linka 27: vedena po své běžné trase

 

 

K 01.07. rovněž dochází k úpravě názvů zastávek v sousedství areálu UMA

 • UMA továrna -> Rybitví,,UMA továrna
 • UMA točna -> Rybitví,,UMA točna

 

Tiskový úsek