Otevřená hřiště pro veřejnost

Město Pardubice každoročně podporuje místní sportovní oddíly a neustále se jim tak snaží napomáhat v rozvoji a přiblížit sport a jeho dostupnost všem obyvatelům i návštěvníkům města. Z tohoto principu vzešel koncept programu podpory daných hřišť, které jsou v rámci vymezených hodin zdarma otevřeny veřejnosti s cílem rozšířit veřejnosti sportovní vyžití ve městě.