Zapojte se do návrhu podoby Palackého!

Zapojte se do návrhu podoby Palackého!

Nyní máte další možnost vyjádřit se k některým z dílčích částí rekonstrukce.
​​​​​​​Rádi bychom znali váš názor na detaily návrhu. Konkrétně jde o náplň tzv. „pásu aktivit“ podél chodníku. Architekti sem navrhli různé funkce jako např. různé formy posezení, herních prvků či okrasné zeleně. Budeme rádi, když se vy, obyvatelé města znovu do návrhu podoby Palackého třídy zapojíte, a to na následujícím odkazu, nebo načtením QR kódu.

DOTAZNÍK JE K VYPLNĚNÍ ZDE

Cílem projektu je revitalizace, neboli znovuoživením Palackého třídy. Kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru by mělo dojít zejména ke změně chování lidí v něm, změně charakteru prostoru a k aktivizaci jeho ekonomického, kulturního a společenského potenciálu.

V současné době projekt čeká na vyprojektování navazujících stupňů projektové dokumentace.

O projektu...

V rámci řešení jsme se důkladně zaměřili na komunikaci jak s odborníky, tak s širokou veřejností.

Řešené území zachycuje clou Palackého třídu s tím, že navazující kroky budou směrovány na část východní.