Pod názvem Památník Zámeček se ukrývá pietní území na místě bývalého nacistického popraviště. Na tomto území se nachází nejenom památník věnovaný obětem 2. světové války, ale také budova muzea s unikátní expozicí.

Z rozlehlé obory s písečným valem patřící k nedaleké Larischově vile se na začátku německé okupace stala cvičná střelnice. Po atentátu na Reinharda Heydricha se střelnice změnila v popraviště. První popravy proběhly 3. června, poslední 9. července 1942 a mezi 194 popravenými byly také obyvatelé z vypálené obce Ležáky.

Pomník uctívající památku obětí byl odhalen v roce 1949, pietní území bylo v roce 1978 prohlášeno národní kulturní památkou. Poslední rozsáhlá rekonstrukce a renovace skončila v roce 2021 a nová moderní expozice byla otevřena 25. října téhož roku. Expozice připomíná také důležitou roli, kterou Pardubice a obyvatelé města sehráli pro výsadek Silver A a jeho tři členy Alfréda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka.

Jedinečná architektura, unikátní exponáty

Unikátní písemné dokumenty z českých a zahraničních archivů, dochované předměty, audio a audiovizuální materiály odhalují nové a překvapivé historické souvislosti. Samotná expozice je zasazena v zemi a je kruhová, pracuje s hrou světla a stínu a se svažující se podlahou. Architekti Jan Žalský a Vít Podráský památník navrhli jako betonový odlitek, který je doplněn ocelovými či plechovými prvky, hliněnou podlahou, žulovými kostkami nebo robustními dřevěnými lavicemi v kinosále. Architektonické řešení Památníku Zámeček bylo v roce 2022 oceněno hned dvěma cenami v soutěži Stavba roku – Cenou za mimořádný společenský přínos a Cenou předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Návštěvnický zážitek z expozice tedy výrazně formuje i prostor, ve kterém se pohybujete.

Co Vás čeká?

Expozice je dělena do několika částí. Prohlídka začíná v kinosále zhlédnutím krátkého úvodního filmu. Ve vedlejší místnosti můžete strávit kolik času chcete procházením dokumentů, poznáváním kořenů nacismu nebo formování odboje na Pardubicku. Dále si můžete poslechnout nahrávky vysílání protektorátního rozhlasu a vysílání BBC z Londýna. Tísnivou atmosféru v kobce, další místnosti expozice, dokreslují zápisky z deníku Jaroslava Charypara, jenž z popraviště odvážel těla popravených do pardubického krematoria. Hlas mu propůjčil herec Jiří Dvořák.

V další části se dostáváme k poválečnému dění, k definici válečných zločinů a jejich potrestání. Svědkům událostí spojených se Silver A a přeživším koncentračních táborů z Pardubic a okolí je věnována poslední vnitřní část expozice. Na pietním dvoře obklopeném čtyřmi zdmi můžete u pietní desky uctít památku všech 194 obětí, zavzpomínat a rozjímat. Po návratu do foyer a odchodu z expozice doporučujeme projít se k žulovému pomníku a po areálu pietního území.

Akce v Památníku Zámeček

Během roku můžete navštívit Památník i za účelem nejrůznějších akcí. Samozřejmostí jsou pietní akty, ale mimo to tu narazíte také na červnové letní kino, zapojení do celostátních událostí jako Dny evropského dědictví nebo Muzejní noc, přednášky na nejrůznější témata, vánoční program s betlémským světlem a tvořivými dílnami pro děti. Pro aktuální události sledujte web nebo Facebook.