Pardubáci častěji mění staré spotřebiče za nové

Obyvatelé Pardubic stále častěji nahrazují starší elektrospotřebiče novými. Odpovídá tomu alespoň množství elektrozařízení, které ročně „posílají“ k recyklaci. Již v roce 2019 na sběrných dvorech i v kontejnerech na elektroodpad výrazně přibylo vyřazených spotřebičů. V následujícím roce tento trend pokračoval a nezměnil se ani loni. V roce 2021 lidé v Pardubicích odevzdali k opětovnému využití zhruba 395 tun starých elektrospotřebičů, což je množství přibližně stejné, jako v předchozích dvou letech.


„Je vidět, že občané města postupně vybavují své domácnosti novým, modernějším zařízením, ale hlavně, že více a kvalitněji třídí odpad. Vyřazené elektrospotřebiče stále častěji směřují k recyklaci a nekončí tak ve směsném odpadu, což je samozřejmě dobře. Recyklace toho, co se separovalo loni, představuje například úsporu více než 3000 MWh elektřiny. To odpovídá zhruba roční spotřebě tisíce domácností, a to už je opravdu hodně. Za rok 2021 jsme jen díky recyklaci elektrospotřebičů snížili produkci skleníkových plynů o více než tři tisíce tun CO2, nebo ušetřili více než 1800 barelů ropy či 245 tun železa, mědi nebo hliníku,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Do třídění a recyklace elektrospotřebičů se Pardubice letos zapojují již devatenáctým rokem. Obyvatelé mohou vysloužilá elektrozařízení odevzdávat buď prostřednictvím 53 speciálních kontejnerů na malé elektrospotřebiče, nebo v devíti sběrných dvorech rozmístěných po městě. Vedle elektra třídí pardubičtí občané již řadu let plasty i drobné kovové obaly od nápojů a potravin, sklo, papír, textil, jedlé oleje a bioodpad.

 

Tiskový úsek