Pardubice byly vybrány do pilotního projektu o bydlení pro osoby s dočasnou ochranou

Město Pardubice bylo společně s dalšími městy vytipováno ke spoluúčasti na pilotním projektu, který za podpory japonské vlády organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Mezinárodní organizace pro migraci a nezisková organizace Laxus. Projekt pomáhá zprostředkovat dostupné bydlení pro osoby s dočasnou ochranou nebo lidi, kteří vzhledem ke své životní situaci nemají šanci pronajmout si byt za tržní nájemné.


Jedním ze strategických cílů projektu je motivovat soukromé majitele dlouhodobě neobydlených bytů, aby je poskytli k pronájmu. „Majitele takových bytů může k zapojení do projektu přimět nejenom finanční bonus za sjednání smlouvy, ale také garance dlouhodobého nájmu a fakt, že veškeré úkony spojené s nájmy bude provádět jedna firma,“ přiblížil výhody pro majitele dlouhodobě neobydlených bytů náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že se jedná o firmu Tvůj správce. Vzápětí vypočítal výhody pro zájemce o nájemní bydlení, kteří do tohoto projektu vstoupí jako nájemníci. „Za osoby, které se do tohoto projektu zapojí a budou vybrány, bude uhrazena na počátku dvouměsíční kauce, takže pro ně bude start o něco jednodušší. Podmínkou pro složení třetí kauce je pak odbydlení v daném nájmu minimálně do prosince 2023,“ dodal Rychtecký.

V současné chvíli probíhá mapování terénu a hledání vhodných volných bytů k nájmu, celkově se v pilotní verzi programu počítá s 30 byty, které byly alespoň půl roku bez využití. Pro potencionální pronajímatele byl zřízen web pronajemsgaranci.cz, na kterém najdou veškeré informace spojené s nabízením bytů k pronájmu.

 

Tiskový úsek