Pardubice ocenily významné občany

V pondělí 10. června se na pardubické radnici udělovaly medaile města, které v uplynulém roce získalo devět významných Pardubáků a to ze všech různých odvětví. Mezi oceněnými tak byl například vědec, pedagožka volného času nebo sportovci.


"Dnešní odpoledne je o vás a o našem vděku za to, co jste na území našeho města nebo pro město vykonali. Chtěl bych každému z vás moc poděkovat a poblahopřát k ocenění, které jste získali”, zahájil slavnostní předávání primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Celou akci moderovala Martina Sikorová, herečka z Východočeského divadla Pardubice. O hudební doprovod se postarala Komorní filharmonie Pardubice, která vystoupila ve třech blocích.

Medaile města se tradičně udělují osobám, jejichž činnost byla dlouhodobě významným přínosem pro město Pardubice. Od roku 1994 bylo rozdáno již 111 medailí města. Mezi další ocenění města patří čestná občanství, čestná uznání nebo ve sportovním odvětví pak Chodník slávy před enteria arenou nebo anketa Sportovec roku Pardubicka.

 

Seznam oceněných:

Ing. Pavel Čížek

 • Je autorem otevřených skeletových systémů INTEGRO a PREMO. Podílel se na několika patentech železobetonových prefabrikovaných skeletů.
 • V Pardubicích mezi jeho realizace patří například konstrukce tribuny na závodišti nebo betonové části konstrukce sportovní haly Dašická.


prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

 • Vědec v pardubické univerzity (z Fakulty chemicko-technologické) se dlouhodobě zabývá analýzou lipidů a jejich využitím pro diagnostiku rakoviny.
 • Svou dlouhodobou úspěšnou vědeckou činností dokázal vybudovat v Pardubicích celosvětově významné výzkumné vědecké pracoviště.
 • Definitivním potvrzením jeho mimořádně přínosné činnosti v roce 2023 byl zisk nejprestižnějšího evropského vědeckého grantu pro podporu projektu ONCOLIPID, který chce realizovat v dalších 5 letech.

 

Mgr. Barbora Komínková

 • Pracuje v Domě dětí a mládeže BETA Pardubice jako pedagog volného času už 17 let a Pohybovému studiu se věnuje více než 20 let.
 • V červnu roku 2023 se se svými svěřenkyněmi zúčastnila evropského tanečního poháru, kde se její skupina stala ve věkové kategorii dětí absolutními vítězi.
 • Za dobu Bářina působení přivezly taneční soubory do Pardubic desítky titulů mistra republiky, a dokonce tři tituly mistra Evropy.


prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

 • emeritní rektor Univerzity Pardubice
 • Za jeho působení putovaly do školy významné investice, díky nimž vznikl v Pardubicích moderní univerzitní kampus.
 • Z původně jednooborové pardubické vysoké školy se stala multidisciplinární vysokoškolská instituce, která poskytuje vzdělání v širokém spektru vědních disciplín.

 

Mariana a Lukáš Smetanovi

 • Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Mariany a Lukáše Smetanových, a od roku 2019 pod hlavičkou jejich rodinné Nadace Automatické mlýny, proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.
 • Automatické mlýny jsou ojedinělým příkladem partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
 • Manželé Smetanovi se projektem i svou další činností velmi zasloužili o zachování této památky v Pardubicích a oživení této části města.

 

Pavel Studnička

 • Od roku 1978 pracoval jako reprezentační trenér mládeže Českého atletického svazu a později i vedoucí Sportovního centra mládeže Pardubického kraje.
 • V 90. letech působil jako reprezentační trenér české reprezentace tělesně postižených atletů.
 • Téměř 30 let byl předsedou Sportovního klubu Hvězda Pardubice i stejnojmenného atletického oddílu.


Iva Tajovská

 • Spisovatelka, která pracuje v sociálních službách a v humanitární organizaci, odkud čerpá náměty na své knihy.
 • Debutovala v roce 2006 souborem novel Jepičí Hvězdy.
 • Je autorkou několika románů, jejichž děj je situován do východních Čech, zejména do Pardubic např. děj knihy A lampa ještě hořela nebo Hoří nebe.


RNDr. Jan Zajíc, CSc.

 • Pracuje jako odborný asistent na Katedře mechaniky, materiálů a částí strojů Univerzity Pardubice. Na ocenění města je ale navrhován za svou celoživotní práci v atletice.
 • Patří mezi největší běžecké legendy nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Je členem atletického oddílu Hvězda Pardubice. Vedle toho, že je stále dosud aktivním závodníkem, je i českým veteránským šampionem.
 • Je také atletickým rozhodčím.

 

Tiskový úsek