Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Mgr. Pavla Černá

Projektant

ATELIER HÁJEK
Ing. arch. Martin Hájek

Datum nabytí účinnosti26. září 2018
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území