Stezku Pardubický Slavín vytvořil Klub přátel Pardubicka ve spolupráci se Službami města a.s. za finanční podpory Magistrátu města Pardubic.

Posláním projektu Pardubický Slavín je snaha zvýšení povědomí o významných osobnostech Pardubic pohřbených na pardubických hřbitovech.
Zásluhou úsilí pana Josefa Janiše jsou nyní zmapovány první dva pardubické hřbitovy. Jedná se o Starý a Nový hřbitov v Jesničánkách. Na webu pardubickyslavin.cz je tak možné zásluhou publikace Pardubický Slavín od Josefa Janiše nalézt informace o několika desítkách 

...Nadpis

významných osobností města, mnohé z nich je možné nalézt i na informačních tabulích, které se nacházejí na obou výše uvedených hřbitovech.
V následujících etapách pak na své zmapování podobným způsobem čekají např. Urnový háj v Jesničánkách nebo hřbitovy v Pardubičkách, Svítkově či Rosicích nad Labem.
Smyslem projektu je také snaha upozornit na stav některých hrobů významných osobností a snaha o zpracování odborných posudků, které by skutečný stav zmapovaly.