Probíhá výstavba parkovacího domu, kterou vede Rozvojový fond Pardubice a.s.

Urbanistická kompozice logicky doplňuje myšlené uliční čáry vymezené stávající zástavbou. Území zůstává maximálně průchozí, spojuje centrum přes sportovní „ostrov“ až k potenciálně atraktivnímu nábřeží Labe. Předprostor parkovacího domu je nedílnou součástí centrálního městského okruhu a hlavní osy zeleně města.