PLÁNOVANÉ ČIŠTĚNÍ HERNÍCH A SPORTOVNÍCH PRVKŮ VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III

Městský obvod spravuje určený majetek města Pardubice umístěný na jeho území.

Každý den uklízíme veřejná prostranství. V 2. polovině měsíce srpna 2022 vyčistíme herní, sportovní prvky (včetně parkouru a workoutu) a stroje venkovního fitness.