Dotační kategorie: Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 na základě usnesení vlády ČR č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Dotační titul

Projekt obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Název projektuPodpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - Pardubice 2023
Celkové náklady projektu998.400,- Kč
Finanční spoluúčast města Pardubice49.920,- Kč


Cíle projektu

Projekt je realizován prostřednictvím dvou podprojektů:

  1. Personální zajištění fungování Komunitního centra pro ukrajinské uprchlíky vč. nákladů na komunitní pracovnici na celkovou koordinaci pomoci.
  2. Pořízení spotřebního materiálu a drobného nábytkového vybavení pro obsahovou činnost Komunitního klubu – prostředky ke smysluplnému trávení volného času dětí (výtvarné potřeby, výlety, nákup edukačních pomůcek atd.) a neformální výuku českého jazyka dětí a dospělých.

Personální a materiální zajištění Komunitního centra znamená poskytnutí potřebného zázemí pro práci s dětmi a dospělými, kteří jsou ubytováni v pardubických městských bytech v Husově ul. Fungování a provoz komunitního centra přímo navazuje na projekt „Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - Pardubice 2022", který byl z rozpočtu MV ČR podpořen v roce 2022. Organizovanými činnostmi se ukrajinští uprchlíci učí českému jazyku a seznamují se s majoritou a naší kulturou. Koordinace pomoci a různé prointegrační aktivity významně přispívají ke snadnější adaptaci uprchlíků, což v širším kontextu působí jako prevence sociálně patologických jevů na území města.