Splatnost místního poplatku za odpady a místního poplatku ze psů je v letošním roce stejná jako v předchozích dvou letech, tedy do 30. 6. 2022. Stejná zůstala i výše jednotlivých poplatků.

Žádáme proto všechny poplatníky, aby vzhledem k aktuální situaci jednak využili této posunuté splatnosti a jednak aby v co největší míře využívali bezhotovostní platby.

Informace k bezhotovostním úhradám byly zveřejněny v prosincovém Pravobřežním zpravodaji. Pokud poplatník nezná svůj variabilní symbol, může si jej vyžádat na e-mailu podatelna@umo2.mmp.cz nebo na telefonních číslech 466 798 630, 466 798 633 nebo 466 798 634.