Daňová informační schránka

Úřad městského obvodu Pardubice V tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Pardubice V, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Informace o způsobu úhrady poplatků a pokut

Poplatky a pokuty lze uhradit převodem na bankovní účet Městského obvodu Pardubice V, v hotovosti nebo kartou na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice V, poštovní poukázkou nebo přes platební bránu GoPay prostřednictvím elektronického portálu občana Statutárního města Pardubice (https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05/#)

Vracení vratitelných přeplatků

Úřad městského obvodu Pardubice V, odbor ekonomický, tímto informuje poplatníky, že vratitelný přeplatek na jím spravovaných poplatcích a pokutách se vrací na základě žádosti poplatníka, jemuž vratitelný přeplatek vznikl. Dále informuje o tom, že v souladu s § 155a odst. 2 daňového řádu umožňuje vrácení vratitelného přeplatku rovněž v hotovosti.

Formulář žádosti o vrácení přeplatku si lze stáhnout na stránce s formuláři, příp. je k dispozici na úřadě u jednotlivých správců poplatků a pokut.

Formuláře poplatků