Informace o platbách místních poplatků - za komunální odpad a ze psů

Místní poplatky

  • Místní poplatek ze psů – splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku
  • Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku

Místní poplatky jsou vybírány dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle platných obecně závazných vyhlášek Statutárního města Pardubice


Poplatky se platí

a) v hotovosti nebo kartou na pokladně ÚMO Pardubice VII v Rosicích nad Labem, g. Svobody 198:
pondělí; středa: od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 17.00 hod
úterý; čtvrtek: od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 15.00 hod
pátek: od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00

b) bankovním převodem nebo složenkou na účet MO Pardubice VII:

  • č. účtu: 19-1205458319/0800

  • variabilní symbol ze psů: číslo poplatníka
  • variabilní symbol komunální odpad: číslo poplatníka, popř. datum narození nebo r.č. (každá osoba má svůj variabilní symbol)
    ​​​​​​​
  • specifický symbol pro místní poplatek ze psů: 1341
  • specifický symbol pro místní poplatek za komunální odpad: 1337

Kdy vzniká přeplatek a nedoplatek