Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevMagistrát města Pardubic
2. Důvod a způsob založeníprávní rámec postavení obce Pardubice je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona jsou Pardubice statutárním městem
3. Organizační strukturaOrganizační struktura magistrátu města Pardubic k 1. 4. 2021 PDF, 266.45 kB
4. Kontaktní spojeníPernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
4.1 Kontaktní poštovní adresaPernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuPernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

nám. Republiky 12
530 21 Pardubice

Štrossova ul. 44
530 21 Pardubice

Gorkého 489
530 21 Pardubice

17. listopadu 303
530 21 Pardubice

Průmyslová 381
Černá za Bory
4.3 Úřední hodinyPo, St: 8:00 – 17:00
Út, Čt: 8:00 – 15:30
Pá: 8:00 – 14:30
4.4 Telefonní čísla466 859 111, 466 859 466
4.5 Adresa internetové stránkywww.pardubice.eu
4.6 Adresa podatelnyPernštýnské náměstí 1, Pardubice 530 21
4.7 Elektronická adresa podatelnyposta@mmp.cz
4.8 Datová schránkaukzbx4z
5. Případné platby lze poukázat

19-326561/0100
8010-326561/0100
+ jiné způsoby platby: hotově, kartou

Přehled platebních terminálů
​​​​​​​
Odbor správních agend, Odd. OP, cest. dokladů, nám. Republiky 12
Obecní živnostenský úřad, Gorkého 489
Odbor dopravy, Odd. registru vozidel, Průmyslová 381
Parkovací karty Magistrátu města Pardubic, Pernerova 443
Odbor správních agend, Evidence obyvatel, nám. Republiky 12
Odbor správních agend, CZECH POINT, Komenského nám. 120
Kancelář tajemníka, Pokladna, nám. Republiky 12
Odbor dopravy, Odd. dopravně správních agend, nám. Republiky 12
Odbor dopravy, Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, 17. listopadu 303
Odbor životního prostředí, Pokladna, Štrossova 44
Stavební úřad, Pokladna - platba pouze kartou, Štrossova 44
Odbor majetku a investic, Pokladna - platba pouze kartou, U Divadla 828

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůViz dokumenty jednotlivých odborů: https://www.pardubice.eu/magistrat-mesta
8.2 Rozpočethttps://www.pardubice.eu/rozpocet-mesta
9. Žádosti o informaceJednotlivé odbrory dle své působnosti (viz organizační řád) nebo e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu
10. Příjem žádostí a dalších podáníhttps://www.pardubice.eu/magistrat-mesta
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisyZákon o obcích
Správní řád
106/1999 Sb.
11.2 Vydané právní předpisyhttps://www.pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacía) kopírování nebo tisk na formát A4: 2 Kč/černobílá strana 5 Kč/barevná strana
b) kopírování nebo tisk na formát A3: 4 Kč/černobílá strana 10 Kč/barevná strana
c) skenování: 1 Kč/strana 
d) datový nosič CD, DVD: 20 Kč/ks
e) mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 200 Kč/hodina práce jednoho zaměstnance

Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje. Náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvLicenční smlouva PDF, 132.66 kB
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://www.pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-magistrat