Požár v SemtinZone

V areálu SemtinZone došlo ve středu 12. 7. 2023 krátce před polednem k požáru elektroodpadu.


12:35 hod. (13.07.2023)
Dle obdržených informací byla provozní nehoda v areálu SemtinZone vyřešena a represivní zásah byl tedy ukončen. V tuto chvíli již neplatí žádné z dříve vydaných doporučujících opatření.

07:45 hod. (13.07.2023)
Na základě informací získaných z Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje probíhají stále hasební práce za využití těžké techniky, pomocí které je elektroodpad rozhrabován mimo silo a dohašován. Z tohoto důvodu se na místě stále uvolňují do ovzduší zplodiny hoření. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o plasty, dochází při hoření k uvolňování aromatických látek, které způsobují znatelný zápach, jenž může být příčinou zdravotních komplikací u citlivějších jedinců (bolest hlavy apod.). Proto je stále doporučováno omezit na území městského obvodu Pardubice VII (Rosice, Trnová, Ohrazenice, Doubravice) a městského obvodu Pardubice II (Polabiny, Cihelna) pohyb venku a větrání domácností. Nicméně protože probíhá na místě zásahu a v jeho okolí monitoring stavu ovzduší pracovníky laboratoře z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, bylo potvrzeno, že v ovzduší není překročena koncentrace látek, které mohou být zdraví škodlivé.

20:00 hod. (12.07.2023)
Zásah hasičů v průmyslové zóně v Rybitví stále pokračuje. Požár je likvidován pouze z venku, neboť statik zakázal zasahujícím hasičům vstupovat do vnitřních prostor sila, kde hoří 190 tun elektroodpadu. Z HZS Středočeského kraje, ze Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR, bylo na místo události v podvečer dovezeno dalších 10 tun pěnidla pro výrobu těžké pěny pro likvidaci požáru. Na nejbližší výpusti z areálu průmyslové zóny byla preventivně postavena norná stěna pro případný záchyt kontaminované hasební vody. Ze Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín jede na místo pásový nakladač CAT 973D, který je osazen kamerami a termokamerou s možností dálkového ovládání. Na místě zásahu bude rozhrnovat materiál v sile do vodní lázně, která tam vznikla dodávkou hasební vody. Zásah s největší pravděpodobností potrvá minimálně do čtvrtečního rána. (zdroj: HZS Pardubického kraje)

15:30 hod. (12.07.2023)
V současné době pokračuje hasební zásah jednotek požární ochrany, který probíhá s využitím těžké hasicí pěny a čeká se na vyjádření statika, aby zasahující hasiči nebyli ohroženi případnými hroutícími se konstrukcemi. Informovány byly i dotčené orgány ochrany životního prostředí. S ohledem na složitost zásahu lze očekávat, že úplná likvidace požáru bude trvat řadu hodin.

12:19 hod. (12.07.2023)
Dnes, 12. července 2023, město obdrželo ve 12.19 hodin informační SMS zprávu, že v areálu SemtinZone na objektu RY 326 společnosti SK-EKO Pardubice s.r.o. došlo k požáru cca 190 tun elektroodpadu (nikoliv chemických látek a přípravků) s únikem zplodin hoření do ovzduší. Kouř z požáru naštěstí, s ohledem na meteorologické podmínky, stoupá směrem vzhůru. Přesto bylo vydáno doporučení pro občany z místní části Rosice, Cihelna a Polabiny, aby omezili pohyb venku a větrání svých domácností. Ohrožení se týká i dalších obcí, a to Pohránova, Hrádku, Srchu a Starého Hradiště.

Foto: HZS Pardubického kraje