Přechod přes ulici Na Drážce bude bezpečnější

Radní města na svém středečním zasedání schválili oslovení osmi možných dodavatelů, kteří navrhnou vypracování projektové dokumentace, ve které se zaměří na zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce v ulici Na Drážce. Předpokládaná hodnota této zakázky by neměla přesáhnout 130 tisíc korun.


„Přechod se nachází na silnici I/36 v bezprostřední blízkosti zastávky městské hromadné dopravy Na Drážce. V říjnu jsme se shodli na tom, že vzhledem k vyššímu počtu nehod, ke kterému na tomto přechodu došlo, bude nutné do místa zasáhnout. Bezpečnost našich spoluobčanů je naší prioritou,“ prohlásil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal a dodal, že podnětem k říjnovém rozhodnutí bylo nešťastné zářijové zranění dítěte, které mířilo do školy.

Celkově se v tomto místě, na přechodu nebo v jeho blízkosti, od roku 2006 stalo 29 nehod, přičemž ve valné většině z nich byla chyba na straně řidiče vozidla. V roce 2020 zde projelo průměrně téměř 14 000 automobilů za pracovní den. „Máme předběžný souhlas ředitelství silnic a dálnic, jež je vlastníkem komunikace, s úpravou přechodu,“ poznamenal.

Ve středu dali radní města zelenou pro oslovení dodavatelů, kteří k tomuto záměru vypracují projektovou dokumentaci. „Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti u existujícího přechodu pro chodce v ulici Na Drážce. Od dodavatele požadujeme projektovou dokumentaci pro společné řízení s položkovým rozpočtem a výkazem výměr,“ uzavřel Jan Hrabal.

 

Tiskový úsek