Podatelna Úřadu městského obvodu Pardubice III

Adresa:
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

Identifikátor datové schránky:
5pmbyi2

Adresa elektronické podatelny: podatelna@umo3.mmp.cz
E-mail (info): posta@umo3.mmp.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30
pátek 8:00 – 14:00

Podatelna přijímá listinné dokumenty, digitální dokumenty a digitální dokumenty doručované na přenosných technických nosičích dat.


Podání doručené v listinné podobě

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný, ale lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný a nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Podání doručené na přenosném technickém nosiči dat

 • podatelna přijímá pouze podání na CD, DVD nebo flash disku

 • jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG‐2 - ISO/IEC 13818, MPEG‐1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG‐1 Audio Layer II nebo MPEG‐2 Audio Layer II (MP2), MPEG‐1 Audio Layer III nebo MPEG‐ 2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

 • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání

 • technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně nebo uvedenou v příloze elektronického podání

 • jedno podání musí být na jednom technickém nosiči dat.


Podání doručené na elektronickou adresu podatelny

 • jednou e-mailovou zprávou může být zasláno pouze jedno podání o maximální velikosti 10MB

 • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je

  vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání

 • jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG‐2 - ISO/IEC 13818, MPEG‐1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG‐1 Audio Layer II nebo MPEG‐2 Audio Layer II (MP2), MPEG‐1 Audio Layer III nebo MPEG‐ 2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

  Je-li na elektronickou adresu podatelny doručeno elektronické podání, je o tom odesílatel obratem vyrozuměn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání např. ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

  Je-li podatelně doručen dokument v digitální podobě neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

  Podání učiněné prostřednictvím informačního systému datových schránek

 • podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy

 • pro dokumenty přenášené v datové zprávě do datové schránky Úřadu městského obvodu III Pardubice jsou přípustné tyto datové formáty: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG‐2 - ISO/IEC 13818, MPEG‐1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG‐1 Audio Layer II nebo MPEG‐2 Audio Layer II (MP2), MPEG‐1 Audio Layer III nebo MPEG‐ 2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

  Podání ústní

 • lze učinit na podatelně a na každém odboru úřadu. Žádost se podává na standardizovaném tiskopisu nebo se ústní žádost zaznamená do písemné podoby (žadatel bude poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti)

 • telefonicky: kontakty naleznete na adrese https://www.pardubice.eu.