Termíny zasedání Rady MO Pardubice VI

Schůze Rady MO Pardubice VI se konají podle níže uvedeného plánu v pondělí převážně v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI od 15:30 hod.

I. pololetíII. pololetí
10.01.2022

29.08.2022

31.01.202219.09.2022
28.02.2022

21.03.2022

11.04.2022

02.05.2022

30.05.2022

20.06.2022