Radní chtějí podpořit akceschopnost hasičů

Radní města Pardubic vyhověli žádosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (HZS PK) o poskytnutí finančního daru ve výši 3 miliónů korun na nákup velitelsko-spojového automobilu k řízení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému v rámci rozsáhlých zásahů. O definitivním potvrzení daru budou rozhodovat ještě zastupitelé na svém pondělním jednání 26. února 2024. 


Záchranný hasičský sbor díky peněžitému daru zčásti zaplatí nové vozidlo, které nahradí stávající z roku 2012. Po dvanácti letech služby je jeho technika již značně zastaralá a již plně nevyhovuje potřebám vedení zásahu a koordinace složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na místě mimořádné události. „Je důležité, aby hasiči měli k dispozici moderní a spolehlivou techniku, když každodenně riskují své životy, aby ochránili nás a naše majetky. Tento nový automobil nahradí zastaralou techniku, která nedostačuje současným potřebám a standardům. Tato investice zlepší schopnost rychle a efektivně reagovat na nouzové situace a zajistí lepší ochranu a bezpečnost našich občanů. Věřím, že tato podpora posílí operativnost hasičského sboru,“ okomentoval poskytnutí finančního daru primátor Jan Nadrchal.

V připravené darovací smlouvě je použití daru účelově vázáno. HZS PK je povinen městu doložit využití finančních prostředků. V případě, že HZS PK nedodrží dohodnutý účel využití daru, obsahuje smlouva ujednání smluvních stran o povinnosti HZS PK darované finanční prostředky v plném rozsahu městu vrátit. „Město Pardubice pravidelně poskytuje profesionálním hasičům roční finanční příspěvek na pokrytí investičních a neinvestičních výdajů souvisejících s činností jednotky požární ochrany, kterou pro území města zajišťují ve výši 3,7 milionu korun. Nad rámec této standardní podpory navrhujeme finanční dar ve výši 3 milionů korun za účelem pořízení velitelsko-spojového automobilu, což tvoří jednu třetinu nákladů z celkové pořizovací ceny 9 miliónů korun. Vedle toho i v letošním roce mohou žádat o dotaci z programu Podpory požární ochrany sbory dobrovolných hasičů na území města na přístrojovou vybavenost jako jsou elektrocentrály, pracovní obleky a podobně, ale také na výchovu další generace hasičů a podporu mládeže,“ uvedl 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovědný za rozpočet s tím, že v tomto programu je alokována částka 500 tisíc korun.

Tiskový úsek