Radnice pomohla rodičům a školám. Testovací místa navyšují kapacity PCR testů

Současná situace spojená s nízkými kapacitami PCR testů v Pardubicích, na které jsou děti odesílány hygienou, podle ředitelů základních škol ztěžuje výuku v pardubických ZŠ. Radnice se proto dohodla s některými registrovanými zdravotnickými zařízeními, které testování zajišťují, že denní kapacity PCR testů od příštího týdne navýší.


„Veškerý personál školy, od ředitelů přes pedagogy až po nepedagogický personál, dělá vše pro to, aby zajistil co nejplynulejší chod školy a výuky, a to i v tom případě, kdy je nutné z důvodu karantény části třídy přistoupit k hybridní formě vzdělávání zahrnující online výuku. Bohužel situaci návratu žáků či celých tříd z karantény výrazným způsobem komplikují omezené kapacity testovacích míst pro PCR testy v Pardubicích. Podle informací od některých ředitelů krajská hygiena, která je však závislá na informaci z laboratoří, navíc z důvodu přeplněných kapacit na testovacích místech posílá děti do karantény někdy se zpožděním, což situaci v organizaci výuky ještě ztěžuje, ředitelé i o víkendech obvolávají rodiče, dlouhodobě je to neudržitelný stav,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký, který stav věcí diskutoval na poradě s ředitelkami a řediteli pardubických základních škol.

Situace by se přitom mohla od příštího týdne zlepšit. „Přestože se provozovatelé testovacích míst potýkají s problémem navyšovat směny o další kvalifikovaný personál a dlouhodobou extrémní vytížeností pracovníků laboratoří, dohodli jsme na navýšení kapacit testování prostřednictvím PCR testů o stovky kusů denně od příštího týdne. Za to bych jim chtěl velmi poděkovat. Takto vzroste kapacita testů například u společnosti MeDiLa ve Štrossově ulici, o dalších 150 testů denně navýší kapacitu také společnost Scimed Biotechnologies, která provádí odběry u vlakového nádraží, a v případě potřeby je připravena reagovat také společnost Multiscan,“ shrnuje náměstek Rychtecký s tím, že podle informací z odboru zdravotnictví krajského úřadu navyšovala testovací kapacitu také Pardubická nemocnice, a to již v minulém týdnu. Náměstek ve snaze o zajištění co nejplynulejšího provozu škol ve prospěch výuky požádal rodiče dopisem o dodržování pokynů k testování od Krajské hygienické stanice Pardubického. „Někdy se totiž stává, že se rodiče objednávají na PCR testy dříve, než je to potřeba, nemá smysl chodit na PCR test dříve, než určí hygiena, v případě, že si rodič není jist, tak ať ji raději, prosím, kontaktuje,“ dodává náměstek primátora Rychtecký s tím, že součástí dopisů určených rodičům jsou i odkazy na všechna testovací místa v Pardubicích, aby rodiče měli informace na jednom místě.

 

Tiskový úsek