Vydávání lékařských předpisů – recepty a žádanky s modrým pruhem

Magistrát města Pardubic zabezpečuje agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem
(opiátové tiskopisy).

  • výdej těchto opiátových tiskopisů zajišťuje Magistrát města Pardubic na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, nebo jejich zplnomocněných zástupců (dále jen osoby oprávněné),
  • znehodnocené nebo poškozené opiátové tiskopisy jsou osoby oprávněné povinny odevzdat výdejci, tj. Magistrátu města Pardubic, k jejich dalšímu opatření.


Jaké doklady je nutné mít sebou:

  • oprávnění k odběru, tj. registrace nestátního zdravotnického zařízení, popř. zřizovací listina zdravotnického zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, popř. oprávnění k výkonu odborných veterinárních činností,
  • občanský průkaz,
  • pokud lékař posílá pro recepty zdravotní sestru, musí mít plnou moc,
  • razítko ordinace.


​​​​​​​Tiskopisy jsou zpoplatněny:
Blok 25 ks receptů 32,-Kč, blok 25 ks žádanek 43,-Kč a kniha záznamů o spotřebě 35,-Kč
Termín vydání receptů a žádanek po předchozí domluvě na telefonu 466 859 627 Bc. Šárka Štěrbová, DiS.

Související právní předpisy:
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů