Studie – Regenerace sídliště nábřeží Závodu míru

“Základním cílem studie je prověřit, posoudit a navrhnout komplexní podobu území s důrazem na kvalitu veřejných prostranství, uplatnění adaptačních opatření, respektování urbanistické struktury, logickou a šetrnou dopravní infrastrukturu a uplatnění hospodaření s dešťovou vodou.”

Co to je studie?

Studie stanoví vizi a směr, jakým se má sídliště Závodu míru ubírat. Studie stanoví základní charaktery a využití jednotlivých prostranství, organizaci dopravy, šířky a charaktery uličních profilů. Díky jednotné vizi budou jednotlivé etapy vzájemně zkoordinované a sídliště bude mít do budoucna jednotný ráz, podobně jako bylo zamýšleno při jeho původní výstavbě.

Harmonogram

1.11.  setkání - zjišťovací

15.11. procházka

13.12. setkání - představení pracovní verze návrhu

20. 12. neformální setkání

24. 1. 2023 setkání - představení finální podoby návrhu

Paralelně s harmonogramem setkávání s veřejností probíhají setkání s dotčenými orgány a zadavatelem. Odevzdání je plánováno

Inspirativní zdroje

Rethink architecture: Sídliště

Přednáškový večer plný inspirativních příkladů projektů souvisejících se sídlišti.

https://www.youtube.com/watch?v=AvDM1iWFHcI&t=1759s

ENVIC, Plzeň Modrozelená infrastruktura výchozí stav / význam / inspirace

http://www.envic-sdruzeni.cz/upload/envic-a-kzp-rmp-publikace-zeleno-modra-infrastruktura.pdf

kontaktní osoba:  

Ing. arch. Jaroslav Menšík – mobil 603 259 584; e-mail: drazam@seznam.cz

ZáložkaStudie navazuje na platné územně plánovací dokumenty a projekty v přípravě:

Územní plán města Pardubice (platná XX. změna z r. 2021), Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic (MCA atelier, 2018), Územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice (Florart, 2021), Zranitelností města Pardubice vůči vysokým teplotám – Tepelnou mapou (Ekotoxa,2020), Nastavení cesty k systému adaptačních opatření města Pardubice prostřednictvím modrozelené infrastruktury (Treewalker-David Hora, 2021), Projekt Prokopka, Projekt Galerie Pernerka, Projekt parkovací dům Závodu Míru, Dedrologický průzkum – Safe Tree MO1, Stávající studie sídliště Závodu míru (ADAM PRVNÍ s.r.o., architektonická kancelář), Návrh stavby Revitalizace Palackého třídy