Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantREGIO, projektový ateliér s.r.o.
Datum nabytí účinnosti6. 1. 2007
Doplňující informaceDo regulačního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; regulační plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubic, stavebnímu úřadu a obci Němčice.