Rekonstrukce zeleně na náměstí Polabiny 1

Počátkem roku se uskuteční úpravy náměstí Polabiny 1. Jejich cílem je doplnění nových perspektivních vzrůstných stromů, rozšíření ploch zeleně a celkově nová koncepce výsadeb. 


V západní části náměstí rostou vzrostlé stromy, které nebudou nijak dotčeny - ve zvýšeném záhonu je to zapojená skupina tří dubů červených, v zatravněné ploše tři červenolisté buky s úzkou sloupovitou korunou a zkraje náměstí dvě lípy. V souladu s novou koncepcí řešení náměstí je navrženo k odstranění všech 11 ks malokorunných stromů umístěných v dlažbě. Jedná se o višně křovité Globosa (Prunus fruticosa Globosa), které na místě dlouhodobě neprospívají. Zároveň jsou navrženy k odstranění všechny skupinové keřové výsadby, které by měly být nahrazeny novými sjednocenými výsadbami pro celou řešenou plochu. Navržené výsadby mají za cíl plnit kromě ekologických a hygienických funkcí zejména ty estetické. Součástí záměru je doplnění vzrůstných dřevin. Nově budou výsadbové plochy rozšířeny na úkor stávající dlažby. 
Jsou navrženy vzrůstné stromy, které na otevřeném prostoru náměstí zajistí svými korunami příjemný stín. Navrženy jsou celkem 4 platany javorolisté Huissen (na přiloženém obr. č. 1). Stromy dorůstají výšky kolem 25 m se široce oválnou korunu o průměru kolem 15 m. Platany tolerují extrémní městské prostředí (letní teploty i zasolení). 
Dalším zvoleným druhem k výsadbě jsou z důvodu prostorových možností už méně vzrůstné stromy s úzkou oválnou korunou: 4 ks hrušeň Calleryova Chenticleer (na přiloženém obr. č. 2). Jedná se o malokorunný druh stromu, který dorůstá výšky 8-12 m a šířky kolem 5 m. Je okrasný zejména svým jarním kvetením a podzimním zbarvením listů. 
Návrh počítá s úplným odstraněním keřů a trávníku ze tří stávajících ploch s výsadbami a jejich celkovým osázením spolu s novými plochami zeleně. Výjimkou je 6 ks mladých keřů hortenzie, které doplní novou koncepci. Cílem je optické sjednocení celého náměstí a vytvoření příjemného reprezentativního prostoru. Navržené rostliny jsou převážně tvořeny skupinami okrasných travin (ozdobnice, dochan, proso, metlice) v kombinaci s dlouho kvetoucími trvalkami (rudbekie, svícník). Trvalky jsou doplněny o stálezelené keře, ve skupinových pokryvných výsadbách (tis).
Součástí návrhu jsou chodníčky o šířce 1 m z nášlapné betonové dlažby vedené mezi výsadbami, které nahradí živelně vyšlapávané pěšinky. Spáry mezi dlažbou budou vysypány světle šedým kačírkem (popř. štěrkem).