Cílem aktivity je prostřednictvím sestavení funkčního realizačního týmu nastavit postupy řízení projektu tak, aby bylo zajištěno průběžné řízení projektu a kontrola jeho realizace, aby byla včas identifikována případná rizika projektu a eliminován jejich dopad na realizaci projektu. Realizační tým je složen z administrativního a odborného týmu.